De Dingen De Baas 2018

De Dingen de Baas #1
Een avond over dingen in woord, beeld en geluid

 

 

Mensen zijn verslaafd aan dingen; fysieke objecten, niet-levende eenheden. Door de dingen om ons heen te ordenen begrijpen we de wereld beter. Ze – de dingen – laten zich gemakkelijk ‘in een hokje stoppen’, zodat hun gebruikers er betekenis aan kunnen geven. Maar in het geconcentreerde licht van kunst kijken we anders naar de dingen. Zo krijgen de dingen betekenis buiten het alledaagse.
Met Anna-Rosja Haveman & Vanessa van ‘t Hoogt, David Bernstein en Domas van Wijk